محصولات افزار پرداز توسعه

1- مکان یابی حیوانات

ازاين سامانه ميتوان جهت کنترل و نظارت برحيوانات خانگي با استفاده از GPS اقدام كرد.

بیشتر

2- مکان یابی خودرو

سامانه AVL جهت کنترل و نظارت بر تردد و عملکرد خودروها

بیشتر

3- مدیریت ناوگان تاکسیرانی مدل AP125

ویژگی های محصول: قابلیت Online Tracking مبتنی بر Radio

بیشتر

4- مدیریت ناوگان تاکسیرانی مدل AP134

ویژگی های محصول: ردیابی Online مبتنی بر SMS و GPRS و رادیو دیجیتال ردیابی Offline تا 65000 نقطه با قابلیت تخلیه توسط کارت حافظه

بیشتر

5- مدیریت ناوگان حمل و نقل مدل AP220

ویژگی های محصول: ردیابی Online مبتنی بر SMS وGPRS و رادیو آنالوگ وOffline

بیشتر

6- مدیریت نظارت بر حمل و نقل و تاکسیرانی

سامانه AVL جهت کنترل و نظارت بر تردد و عملکرد خودروها با استفاده از GPS و سنسورهای پیرامونی

بیشتر

7- سامانه مدیریت اعزام و ارتباط با مشتری در زمینه های گاز ، آب و برق

در این سامانه علاوه بر امکانات پایه ای AVL ، امکان مدیریت اعزام نیز فراهم می باشد

بیشتر

8- مکان یابی اشخاص

ازاين سامانه ميتوان جهت کنترل و نظارت بر تردد و عملکرد اشخاص با استفاده از GPS اقدام كرد.

بیشتر

9- سامانه ضبط مکالمات مدل AP140

قابلیت ضبط مکالمات تلفن و بی سیم

بیشتر

10- سامانه ROIP و VOIP مدل AP164

ایجاد ارتباط بین دو شبکه مستقل و مجزا بی سیم با فاصله نامحدود و برد متفاوت با استفاده از بستر Internet یا Intranet

بیشتر

Avl System | Avl Modem | Gps System