محصولات وب جایاب

وب جایاب


ویژگی های محصول :

جاياب وب براي دريافت اطلاعات و ردگيري خودرو ها و دريافت گزارشات از طريق GPRS با امکانات زير قابل استفاده است : امکان برگزاري چندين نقشه بصورت همزمان و استفاده از نقشه بصورت دستي يا اتوماتيک از هر نقشه ، امکان دريافت اطلاعات از تعداد نامحدودي متحرک از طريق GPRS و نمايش همزمان يا تک به تک متحرک ها ، امکان دريافت گزارشهاي مديريتي متنوع بسته به نياز کاربران ، امکان ارسال گزارشات روزانه به آدرس MAIL مديران که در نرم افزار قابل تنظيم است. اعمال سطوح دسترسي متنوع در چندين سطح مختلف ، امکان نمايش اطلاعات نقاط بر روي ديتا بيس وب.